Έλεγχος Δικύκλων (Μοτοσικλετών & Μοτοποδηλάτων)


Α
) ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΚΥΒΙΚΩΝ

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος)
  3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εάν υπάρχει)

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 15 λεπτά


Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΚΥΒΙΚΩΝ

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος) 
  3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εάν υπάρχει)
  4. Άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών στην οποία ανήκει το δίκυκλο
  5. Βεβαίωση ότι το δίκυκλο αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 100 Km/h

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 15 λεπτά


Γ) ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΚΥΒΙΚΩΝ

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Έγγραφα ταξινόμησης από το τελωνείο (ή από τον ΟΔΔΥ)
  2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος)

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 15 λεπτά