Ποινές & Πρόστιμα


1.    Όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν χωρίς ισχύον πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου τους από την τροχαία, καλούνται να πληρώσουν στο δημόσιο ταμείο πρόστιμο 400,00 €.

2.    Όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν χωρίς ισχύουσα κάρτα ελέγχου καυσαερίων, σε περίπτωση ελέγχου τους από την τροχαία, καλούνται να πληρώσουν στο δημόσιο ταμείο πρόστιμο 160,00 €.