Οργάνωση ΙΚΤΕΟ – Προφίλ

Το ΙΚΤΕΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΓΑΡΑΤΙΔΗΣ ιδρύθηκε το 2006 και βρίσκεται στην περιοχή Αριδαίας του Νομού Πέλλας, (Δ.Δ. Φούστανη, τηλ. 23840 62442-3, fax: 23840 62476).

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο, όπου έχουν διαμορφωθεί και ανεγερθεί οι απαιτούμενοι χώροι και κτίρια.

Αποκλειστικές δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η διενέργεια περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων και δικύκλων, η χορήγηση στα ελεγχόμενα οχήματα και δίκυκλα Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, η συγκέντρωση και η επεξεργασία των στοιχείων από τους διενεργούμενους ελέγχους και η άμεση αποστολή αυτών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ).

Το ΙΚΤΕΟ λειτουργεί με βάση ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ποιότητας, που διασφαλίζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εκτελούμενων τεχνικών ελέγχων αλλά και την παροχή υπηρεσιών υψηλής και σταθερής ποιότητας, από την αρχική επαφή με τον πελάτη (όπου κλείνονται τα ραντεβού για τη διενέργεια των τεχνικών ελέγχων) έως την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων και την παράδοση των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα συλλέγονται και αναλύονται όλα τα στοιχεία που παρέχουν την εικόνα της απόδοσης του ΙΚΤΕΟ και μπορεί να βοηθήσουν στην αξιολόγηση και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.