Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Το ΙΚΤΕΟ έχει την δυνατότητα να εκδώσει κάρτα ελέγχου καυσαερίων σε όλα τα επιβατικά οχήματα καθώς επίσης και σε όλα τα φορτηγά και αγροτικά οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά.