Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

Η συχνότητα του περιοδικού ελέγχου είναι:

Όταν το όχημα (ή δίκυκλο) τείνει να συμπληρώσει τετραετία είναι υποχρεωμένο να περάσει για τον πρώτο του αρχικό έλεγχο. Στην συνέχεια και αφού ο έλεγχος είναι επιτυχής οφείλει να περνά ΚΤΕΟ κάθε δύο χρόνια.