Έλεγχος Οχημάτων

Α) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ. ΚΑΙ Δ.Χ.

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος)
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εάν υπάρχει)

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 20 λεπτά


Β) ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ. ΚΑΙ Δ.Χ. ΜΕΧΡΙ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος)
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εάν υπάρχει)

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 20 λεπτά


Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος)
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εάν υπάρχει)
 4. Άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών στην οποία ανήκει το όχημα

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 25 λεπτά


Δ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος)
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εάν υπάρχει)
 4. Βεβαίωση ηλεκτρονικού σήματος

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 25 λεπτά


Ε) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος)
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εάν υπάρχει)

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 20 λεπτά


ΣΤ) ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΧΩΡΑ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΔΥ)

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Έγγραφα ταξινόμησης από το τελωνείο (ή από τον ΟΔΔΥ)
 2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος)

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 20 λεπτά


Ζ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

     Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 2. Ταυτότητα ή δίπλωμα κατόχου οχήματος (ή του προσκομίζοντας του οχήματος)
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εάν υπάρχει)
 4. Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς του εξοπλισμού
 5. Πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του υπεύθυνου τεχνικού
 6. Υπεύθυνη δήλωση υπεύθυνου τεχνικού με τα εξαρτήματα που τοποθετήθηκαν
 7. Δήλωση συμμόρφωσης
 8. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνικού  *****
 9. Άδεια λειτουργίας του συνεργείου που τοποθετήθηκε το υγραέριο  *****

*****  Τα δικαιολογητικά 8 και 9 έχουν ζητηθεί από όλα τα τοπικά συνεργεία τα οποία εγκαθιστούν υγραέριο συνήθως υπάρχουν στο ΙΚΤΕΟ.

     Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ελέγχου 25 λεπτά.